GUYAD GUYAD
Neden GÜYAD’a Katılmalısınız?
Temiz, sürdürülebilir ve yerel bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde üretim ve yatırım maliyetlerinin fotovoltaik teknolojisindeki inovasyona ve maliyet indirimlerine bağlı olarak daha çok yatırımcının ilgisini çekmektedir. Türkiye’nin güneş enerjisinde uzun güneşlenme süresi ve yüksek ışınım değerleri ile pek çok gelişmiş güneş enerjisi piyasasına karşılık taşıdığı yüksek potansiyeli göz önüne alındığında, güneş enerjisinin Türkiye gelişim eğrisine pozitif ve dinamik olarak sağlayabileceği katkı aşikardır. Bu bağlamda GÜYAD; güneş enerjisi ile ilgili farkındalığı arttırabilecek, kamu ve özel sektör yatırımcılarının etkin işbirliği ile yatırımları destekleyecek ve iyileştirecek mekanizmaların kurulmasını sağlayabilecek ve etkili işleyişinde aktif rol alabilecek, yatırımcılar ile tüm paydaşların (kamu, özel sektör, araştırma-geliştirme, üniversiteler, teknoloji) ilişkilerini güçlendirerek gelişimi sürdürülebilir olan ve katma değeri yüksek bir yatırım ortamın yaratılmasını sağlayabilecek, güneş enerjisi yatırımcılarının sorunlarını ve taleplerini tek bir ses olarak duyurulabilecek bir platformdur.
 
 
 
 
Güyad © 2017 | Her hakkı saklıdır