GUYAD GUYAD
Neden GÜYAD’a Katılmalısınız?
Temiz, sürdürülebilir ve yerli bir enerji kaynakalarının gelişimi ülkemizin enerji konusundaki bağımsızlığı ve sanayi de girdi maliyetlerinin azaltılması için önemli bir role sashiptir.  Türkiye’nin güneş enerjisinde uzun güneşlenme süresi ve yüksek ışınım değerleri ile pek çok gelişmiş güneş enerjisi piyasasına karşılık taşıdığı yüksek potansiyeli göz önüne alındığında, güneş enerjisinin Türkiye gelişim eğrisine pozitif ve dinamik olarak sağlayabileceği katkı aşikardır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde de güneş enerjisi daha çok yatırımcının ilgisini çekmektedir. 
Bu bağlamda GÜYAD; güneş enerjisi başta olmak üzere tüm yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin farkındalığı arttırabilecek, kamu ve özel sektör yatırımcılarının etkin işbirliği ile yatırımları destekleyecek ve iyileştirecek mekanizmaların kurulmasını sağlayabilecek ve etkili işleyişinde aktif rol alabilecek, yatırımcılar ile tüm paydaşların (kamu, özel sektör, araştırma-geliştirme, üniversiteler, teknoloji) ilişkilerini güçlendirerek gelişimi sürdürülebilir olan ve katma değeri yüksek bir yatırım ortamın yaratılmasını sağlayabilecek, yenilenebilir enerji yatırımcılarının sorunlarını ve taleplerini tek bir ses olarak duyurulabilecek bir platformdur.
 
 
 
 
Güyad © 2017 | Her hakkı saklıdır ETKB | EPDK | EPİAŞ