GUYAD GUYAD
GÜYAD’a Nasıl Katılırım?
Derneğimize üye olmak isteyen tüzel kişilerin, derneğimizin başkanlığına hitaben şirket antetli kağıdına yazılmış ve şirket yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenmiş dilekçe ile birlikte derneğimize üye olma şartlarını sağladığına ilişkin belgeleri de ekleyerek yazılı üyelik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Üyelik Temel Şartları


Derneğimizin tüzüğüne göre;

1. Türkiye’de resmi olarak bizzat kendisine ve/ veya iştiraklerine veya grup şirketlerine ait toplam en az kabulü yapılmış ve kabulü yapılma aşamasında olan 20MW lisanssız GES projesi yatırımı bulunan ve/veya,
2. Türkiye’de MW sınırlaması olmaksızın, GES veya başka yek üretim ön lisansına/lisansına sahip olan ve/veya,
3. Diğer ülkelerde minimum 40 MW yek santrali olan Türkiye’de TC kanunlarına göre kurulmuş yerli ve yabancı sermayeli tüzel kişiler ile söz konusu yerli ve yabancı sermayeli tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı asgari %10 payına iştirak eden tüzel kişilikler derneğimize üye olmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Dernek tüzüğünü incelemek için tıklayınız.
 
 
 
 
Güyad © 2017 | Her hakkı saklıdır ETKB | EPDK | EPİAŞ