EÜAŞ ihaleleri ile ilgili olarak elektrik satın alma şartnamelerine ilişkin online çalışma yapılmıştır