BÜLTEN

5 Aralık 2023

Renergy Haber Bülteni

28 Kasım 2023

Renergy Haber Bülteni

22 Kasım 2023

Renergy Haber Bülteni

Sıkça Sorulan Sorular

  • Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) nedir ?

    Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), Türkiye ve Dünyada Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına elektrik üretimi için yatırım yapan şirketlerinin oluşturduğu çatı kuruluş olarak faaliyetini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur.

  • Temiz, sürdürülebilir ve yerli bir enerji kaynakalarının gelişimi ülkemizin enerji konusundaki bağımsızlığı ve sanayi de girdi maliyetlerinin azaltılması için önemli bir role sashiptir. Türkiye’nin güneş enerjisinde uzun güneşlenme süresi ve yüksek ışınım değerleri ile pek çok gelişmiş güneş enerjisi piyasasına karşılık taşıdığı yüksek potansiyeli göz önüne alındığında, güneş enerjisinin Türkiye gelişim eğrisine pozitif ve dinamik olarak sağlayabileceği katkı aşikardır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde de güneş enerjisi daha çok yatırımcının ilgisini çekmektedir.
    Bu bağlamda GÜYAD; güneş enerjisi başta olmak üzere tüm yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin farkındalığı arttırabilecek, kamu ve özel sektör yatırımcılarının etkin işbirliği ile yatırımları destekleyecek ve iyileştirecek mekanizmaların kurulmasını sağlayabilecek ve etkili işleyişinde aktif rol alabilecek, yatırımcılar ile tüm paydaşların (kamu, özel sektör, araştırma-geliştirme, üniversiteler, teknoloji) ilişkilerini güçlendirerek gelişimi sürdürülebilir olan ve katma değeri yüksek bir yatırım ortamın yaratılmasını sağlayabilecek, yenilenebilir enerji yatırımcılarının sorunlarını ve taleplerini tek bir ses olarak duyurulabilecek bir platformdur.

  • Derneğimize üye olmak isteyen tüzel kişilerin, derneğimizin başkanlığına hitaben şirket antetli kağıdına yazılmış ve şirket yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenmiş dilekçe ile birlikte derneğimize üye olma şartlarını sağladığına ilişkin belgeleri de ekleyerek yazılı üyelik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

  • Derneğimizin tüzüğüne göre; 1. Türkiye’de resmi olarak bizzat kendisine ve/ veya iştiraklerine veya grup şirketlerine ait toplam en az kabulü yapılmış ve kabulü yapılma aşamasında olan 20MW lisanssız GES projesi yatırımı bulunan ve/veya, 2. Türkiye’de MW sınırlaması olmaksızın, GES veya başka yek üretim ön lisansına/lisansına sahip olan ve/veya, 3. Diğer ülkelerde minimum 40 MW yek santrali olan Türkiye’de TC kanunlarına göre kurulmuş yerli ve yabancı sermayeli tüzel kişiler ile söz konusu yerli ve yabancı sermayeli tüzel kişilerin doğrudan ve dolaylı asgari %10 payına iştirak eden tüzel kişilikler derneğimize üye olmak üzere başvuruda bulunabilirler.

%4.9

KASIM 2023
GÜNEŞ ÜRETİMİ

%12.8

KASIM 2023
RÜZGAR ÜRETİMİ

%16.3

KASIM 2023
HİDROELEKTRİK ÜRETİMİ

%3.4

KASIM 2023
JEOTERMAL ÜRETİMİ

Üyeler