ABD’de yeni uygulanmaya başlanan Yatırım ve Enflasyonla Mücadele Yasası (IRA) kapsamında sunulan temiz enerji teşvikleri hakkında bilgi aktarmak amacıyla derneğimiz üyelerini Ankara’daki yeni Büyükelçilik binalarında ağırlayan ABD Ticaret Müsteşarı Sayın Fred W. Aziz’e, ADB’de Yatırımdan Sorumlu Uzman Sayın Yaprak Çakılcıoğlu’na ve Ticaret Ataşe Yardımcısı Enerji ve Madencilik Lideri Sayın Serdar Çetinkaya’ya teşekkür ederiz.

Son derece bilgilendirici bu oturumların farklı başlıklar altında ve daha fazla üyemizin katılımıyla devam etmesini diliyoruz.