3 Şubat 2021 Tarih ve 3483 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca:
www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2