Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Orman Kanunu’nun 17’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Düzenleme ile orman alanlarında lisanslı güneş enerjisi tesisi kurulamayacağına dair ibare kaldırılırken, lisanssız güneş tesislerine yönelik aşağıdaki sınırlama getirildi. 

“(8) Üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilir.”