GÜYAD Turkishtime ile işbirliği yaparak enerji verimliliği araştırmasına destek vermek için ilk toplantısını yaptı.