Gözetim uygulanan ürünlerin KDV indirim hakkı kaldırıldı

 
Karar yürürlüğe girdi



Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatında gözetim uygulananan mallara yönelik katma değer vergisi indirim hakkı kaldırıldı.

Karar bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

İlgili karar şu şekilde;

"23/11/2023 Tarihli ve 7846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki

KARAR

MADDE 1- (1) İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

(2) İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."

*İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846)

Kaynak: https://yesilekonomi.com/gozetim-uygulanan-urunlerin-kdv-indirim-hakki-kaldirildi/