GES ve RES yatırımlarının bölgesel teşvik düzenlemesinde güncelleme yapıldı

 
Değişiklik daha önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerini de ilgilendiriyorElektrik enerjisi üretimine sağlananan destekleri de kapsayan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik ifadeleri de kapsayan değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile tebliğin Ek-11’i olarak yer alan Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tamamlama vizesine yönelik sunulması gereken bilgi ve belgelerde güncellemeye gidildi.

Düzenlemeye eklenen geçici madde ile de tamamlama vizesine yönelik değiştirilen hükümlerin daha önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanacağı hükmü getirildi.

[1] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/1)

[2] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (DOCX)

[3] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (PDF)

Kaynak: yesilekonomi.com