"ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" bugünkü resmi gazetede yayımlanmıştır.

 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231219-4.htm