Tarımsal GES yatırımlarına finansman desteği verilecek

 
Kuyu suyunun dağıtımı ve basınçlı sulama sistemlerine yönelik yatırımlar desteklenecekTarımsal üretimde yenilenebilir enerji kullanımının finansal olarak desteklenmesine yönelik iki ayrı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre bu yatırımlar için Ziraat Katılım Bankası A.Ş. tarafından hazine kâr payı destekli, Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından da hazine faiz destekli yatırım ve işletme finansmanı kullandırılabilecek.

Kararlara göre sulama birliklerinin, üyelerine dağıtmak için su çıkarma işlemi için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak üzere, gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin de basınçlı sulama sistemleri için gerekli elektrik enerjisini üretmek ve/veya karşılamak için yapacakları güneş enerjisi yatırımları tarımsal yenilenebilir enerji yatırımları olarak kabul edilecek.

Sulama birliklerinin yatırımlarında kredi üst limiti 15 milyon TL olacak iken, basınçlı sulama sistemi yatırımları kredi üst limiti hesaplamasına dahil edilmeyecek.

Bununla birlikte diğer tarımsal üretim faaliyetlerinde yenilenebilir/atık enerji kullanımına yönelik yatırımlar da yatırım kredisi desteği kapsamında değerlendirilebilecek.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8038)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8039)

Kaynak: yesilekonomi.com