Lisanssız üretimde iki farklı dağıtım bedeli uygulanacak

 
Üreticiler dağıtım bedellerine göre iki ayrı gruba ayrıldıEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Ocak 2024’den itibaren geçerli olacak elektrik tarifeleri tablolarını yayımladı.

Resmî Gazete’nin bugün tarihli ikinci mükerrer sayısında yayımlanan tablolarda lisanssız elektrik üreticilerine yönelik dağıtım bedelleri için iki ayrı gruplama yapıldı.

Tablolara göre “Lisanssız Üretici-1” grubu için dağıtım bedelleri 73,7099 kuruş/kWh olarak uygulanacak.

“Lisanssız Üretici-2” grubu için ise bu bedeller 36,9322 kuruş/kWh olarak uygulanacak.

Tabloya göre bu ikinci grup 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un Ek-1 Cetvelinin (e) bendi kapsamındaki tesisleri kapsıyor.

İlgili bend “10/5/2019 tarihinden itibaren bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanılan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim faaliyeti kapsamındaki tesisler” ibaresini içeriyor.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 12 Mayıs 2019 tarihinde güncellenmiş ve bu tesislere yönelik destek çerçevesinde önemli değişiklikler yapılmıştı.

EPDK tarafından onaylanan ve 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergi, Fon ve Pay Hariç Tarifeler

Kaynak: yesilekonomi.com