Atık ithalatı işlemleri için duyuru yayımlandı

 
Dört tebliğ kapsamındaki yapılacak işlemler için gerekli bilgiler yayımlandıResmî Gazete’nin 31 Aralık 2023 tarihli 4’üncü mükerrer sayısında yayımlanan dört ayrı tebliğ kapsamında yapılacak denetim işlemlerine yönelik uygulama genelgesi ile ihracat işlemlerinde sunulması gereken belgeler listeleri yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 31 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan duyurulara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/3)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/7)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/23)

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/15)

Kaynak: yesilekonomi.com