T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı devreye alarak yeni bir Enerji Verimliliği Hareketi başlatıyoruz."