Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), Türkiye ve dünyada güneş, rüzgâr, jeotermal ve hidroelektrik enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına elektrik üretimi için yatırım yapan şirketlerinin oluşturduğu çatı kuruluş olarak faaliyetini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur.

GÜYAD üyelerinin tamamı tüzel kişilik statüsüne haiz olan; yenilenebilir enerji üretim kapasiteleri yaklaşık 40.000 MW olan ve yenilenebilir enerjiye yön veren grup şirketleridir.

GÜYAD, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyelleri başta olmak üzere tüm yenilenebilir enerji kaynakları bakımından son derece elverişli bir konuma sahip olan ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımlarının ve yatırımcılarının hak ettiği yere gelmesi amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla, Türkiye’de GES, RES; HES ve JES’ler dahil tüm yenilenebilir enerji santrallerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasında katkıda bulunmak, uygun yatırım ikliminin oluşması için kamu ve özel sektör nezdinde gerekli adımları atmak, sektörde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, ülke enerji politikasını, teknik gerekleri, ekonomik gelişmeleri ve elektrik enerjisi konusundaki uluslararası mevzuat ve anlaşmaları dikkate alarak araştırmalar yapmaktadır.