Türkiye’de güneş enerjisi başta olmak üzere rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle, dalga ve akıntı gibi tüm yenilenebilir enerji kaynaklarında elektrik enerjisi üretimi açısından önemli bir potansiyelimiz bulunmaktadır. Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji ve elektrik enerjisi arzı içindeki payının arttırılması; ancak finansman imkanlarının geliştirilmesi, mevzuatın güncellenerek, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yatırım ikliminin oluşturulması ve hem üretici hem de tüketici olma konseptinin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır.

GÜYAD bu doğrultuda güneş enerjisi yatırım ikliminin oluşturulması konusunda çalışmada bulunarak gerek GES’lerin gerekse bireysel veya endüstriyel çatıda elektrik üretiminin ülke çapında yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yerli, temiz ve yenilenebilir enerji üretmek; sektörün dinamizmi, kalitesi ve verimliliğini sağlamak gelecek nesillere olan borcumuzdur. Bu temel prensipler çerçevesinde strateji geliştirmek, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak GÜYAD olarak önceliğimizdir.