ENERJİ YATIRIMCILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I- DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI, FAALİYET ALANI

MADDE 1

Derneğin Adı ve Merkezi

1.1. Derneğin adı “Enerji Yatırımcıları Derneği” olup, kısa adı “GÜYAD.”tır. Aşağıda “Dernek” olarak anılmıştır.

1.2. Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi Yoktur.

1.3. Dernek yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir.

MADDE 2

Derneğin Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için Dernek tarafından sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile Derneğin Faaliyet Alanları

GÜYAD; ülkemiz açısından stratejik önemi haiz enerji teknolojileri ve yeşil enerji yatırımları için; çevre ile uyumlu, öngörülebilir, yenilikçi, rekabet odaklı, somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmeyi ve Türkiye enerji piyasalarındaki yatırımların teknoloji, verimlilik ve yetkin insan kaynakları ile desteklenmesine katkı sunmayı amaçlar.

GÜYAD Tüzüğü'nün tamamı için tıklayınız