GÜYAD - GENSED - GÜNDER tarafından üçlü GES ÇALIŞTAYI yapıldı