YEKA 2 GES ihalesi için tekliflerin bu ay sonunda verilmesi bekleniyordu. Halen ülkemizin içinde bulunduğu finansal koşullar, bu tür büyük bir projenin uygun finansal koşullarda hayata geçmesini zorlaştırdığından, sektör beklentisi paralelinde iptal edilmiştir. İnanıyoruz ki mevcut koşullar yakın dönemde iyileşecek ve YEKA 2 GES ihalesi daha uygun elektrik üretim maliyetleri yakalanarak tekrarlanacaktır.

Bu noktada birkaç önemli hususun altının çizilmesi zorunludur:

1) Güneş enerjisi sektörü durma noktasındadır. Bu sektörün tecrübeli oyuncuları birer ikişer sektör değiştirmekte veya hızla küçülmektedir.

2) Türkiye, çok kuvvetli olduğu güneş enerjisi alanında geçmiş 4 yıldaki başarılı performansını arttırarak devam ettirmelidir. Yerli ve milli kaynakların kullanılmamasının yarattığı boşluğu maalesef ithal fosil kaynaklar doldurmaktadır.

3) Yeni kapasiteler ve ilgili Yönetmelikler bir an önce hayata geçirilmeli, küçük ölçekli (10-20 MW) ve tüm illeri kapsayan YEKA projeleri ile öz tüketime yönelik projeler için yeni kapasiteler ihdas edilip, yayınlanmalıdır.

4) Türkiye büyük ölçekli ve merkezi projeler yerine küçük ölçekli ve ülke sathına yayılmış projeleri desteklemelidir. Bu yaklaşım teknik olarak doğru olmakla birlikte, finansal olarak da en kolay hayata geçirilecek yöntemdir.

5) Uluslararası finansmanın bulunabilmesi için ithal ve yüksek kaliteli ürün kullanımına da izin verilmeli ancak yerli ürün kullanımında ilave destekler verilmelidir.