Limak Enerji, ‘Girişimcilik Hızlandırma Programı’ ile yenilikçi iş fikri ya da modeli olanlara destek verecek,

Enerjimagazin-Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Limak Enerji, 2016 yılından bu yana devam ettirdiği Türkiye’nin Enerji Akademisi Projesi (TEA) ile gençlerin yenilikçi iş fikirlerini, iş modellerini ve teknolojilerini destekleyecek TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı’nı kurdu.

Geçtiğimiz yıl sonunda hayata geçirilen yeni program, enerji alanında sektörel gelişmeler, dünyada hızla gelişen teknolojiler, yaygınlaşan yenilikçi iş modelleri ve dijital dönüşüm trendleri dikkate alınarak tasarlandı.

Türkiye’nin enerji sektörüne odaklanmış ilk girişimcilik hızlandırma programı olan bu program kapsamında, girişimci adaylarının ve girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerini, iş modellerini ya da teknolojilerini geliştirebilmeleri ve hayata geçirebilmeleri için gereken destekler Limak Enerji tarafından sağlanacak.

'Elimizi taşın altına koyuyoruz'

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, “Enerji alanında katma değeri yüksek ürünler üretmemiz, yerli katkı oranını artırmamız ve bunları yurtdışına ihraç edebilmemiz gerekiyor. Biz de bu alandaki girişimleri desteklemek amacıyla Limak Enerji olarak elimizi taşın altına koyma kararı aldık. Enerji sektörüne yönelik oluşturduğumuz Girişimcilik Hızlandırma Programı’nın örnek olmasını ve sektördeki diğer paydaşları da harekete geçirmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven ise enerji sektörünün hızla değiştiğini ve yeni teknolojilere adapte olamayan ve bunlara öncülük edemeyen şirketlerin zamanla bu yarışın gerisinde kaldığını belirterek, “Bu program ile yeni bir fikri veya girişim arzusu olan insanlara bir ortam yaratmak istedik. Ülkemiz, şirketimiz ve girişimciler açısından olumlu sonuçları olacağına inanıyoruz” dedi.

Programa başvuru yapabilecekler ise şöyle; Enerji üretimi, enerji tesislerinin işletmesi, elektrik dağıtım, satış ve ticaret, akıllı şebekeler, elektrik depolama, geri kazanım ve geri dönüşüm, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarına yönelik yenilikçi iş fikirleri ve çözümleri olanlar ile enerji sektöründe kullanılabilecek büyük veri, yapay zeka, blockchain, siber güvenlik yazılım ve çözümleri olan girişimci adayları, girişimciler, erken aşamadaki startup ve şirketler başvuru yapabilecek.

Programda desteklenmeye hak kazanan projeler, 6 ay boyunca hızlandırma kamplarına (yüzyüze eğitimler ve workshoplar) ve mentorluk sürecine dahil edilecek. Program bitmeden yapılacak ara eleme sunumları ve sonrasında final sunumları ile başarılı girişimler belirlenecek.

Program sonunda takımlar, girişimci desteğinden pilot uygulama desteğine; yatırım kapasitesini artırmadan Limak Enerji iş birliğine kadar farklı alanlarda kazanım fırsatları elde edebilecekler.

Programa kabul edilen ekipler, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş uygulamalı eğitim ve yoğun mentorluk desteklerinden faydalanacaklar. Verilecek eğitim ve mentorluk desteği, hem iş fikri ve iş modeli geliştirmeye yönelik metodları hem de sektörel bilgi ve saha deneyimlerini kapsayacak şekilde uygulanacak.

Ortaklık veya yatırım alma seçeneği olabilecek


Mentors Network Turkey işbirliğinde yürütülecek olan Türkiye'nin Enerji Akademisi (TEA) Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı katılımcıları, Limak Enerji yönetici ve uzmanları ile birebir çalışma ve uygun iş modellerinde sahada uygulama yapma imkanına da sahip olacak.

Bunun yanı sıra, katılımcıların program boyunca ve sonrasında Limak Enerji ile işbirliği, uzun vadeli ortaklıklar ve uygun aşamaya gelinmesi halinde yatırım alma gibi seçenekleri de olacak.

Mentors Network Turkey program kapsamında katılımcılara girişimcilik, iş modeli, ürün ve iş geliştirme, büyüme ve yatırıma hazırlanma konularında eğitim ve mentorluk desteği sunacak.

Eğitimler

İş fikrinden başlayarak başarılı bir girişimi hayata geçirmeye kadarki süreçte doğru adımları atabilmek için gerekli tüm eğitimleri program kapsamında uygulamalı olarak alacaklar. Aşağıdaki eğitim başlıklarının yanı sıra girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda, ilave konular da eğitim programına eklenecek.

- İnovasyon ve teknoloji girişimciliğinin temelleri

- Fikirden Exit’e kadar girişimciliğin aşamaları ve her adımda yapılması gerekenler

- İş fikrinizi doğrulama

- Güçlü bir değer önerisi ortaya koyma

- İş modelinizi oluşturma ve doğrulama

- Yalın girişim

- Pazar ve rekabet araştırması ve girişiminizi buna göre konumlandırabilme

- Müşteri edinme ve traction

- Takım ve ortaklık

- Temel performans metrikleri (KPI’lar) ile çalışma

- Yatırımcı beklentileri ve yatırıma hazırlanma

- Girişimcilik ekosistemi ve oyuncuları

- Enerji sektörünün dinamikleri, ihtiyaçları, fırsat ve gelişim alanları üzerine eğitimler

Mentorluk

TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programına’na kabul edilen her girişimci ekibin öncelikle mevcut durumu ve bulunduğu aşama detaylı olarak analiz edilecek. Hedefleri ve yol haritası belirlendikten sonra ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş yoğun bir mentorluk desteği almaları sağlanacak.

İş Geliştirme Mentorluğu: İş fikri geliştirme, saha çalışmaları ile doğrulayıp olgunlaştırarak, başarılı bir iş modeli oluşturma konusunda mentorluk desteği

Enerji Sektörü Mentorluğu: Girişimin, Limak Enerji profesyonellerinin sağlayacağı sektöre özel bilgi ve deneyimler ile geliştirilmesi

Dikey Alanlarda Mentorluk Desteği: Girişimin ve ekibin ihtiyaç duyduğu dikey alanlarda (modelleme, finans, regülasyon vb.) mentorluk desteği.

Daha fazla bilgi için; https://www.turkiyeninenerjiakademisi.com/

(EnerjiMagazin)