Ülkemizde elektrik enerjisi hakkında çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. Ancak, geçmişten günümüze kadar sektördeki gelişmelerle ilgili istatistiki bilgilere ulaşmakta bu bilgilerin dağınık olması veya geçmişte internet olmaması sonucu veya o dönem yayınlarının bulunamaması eski bilgilere ulaşılamamasında zorluklar yaşanmaktadır. Ayrıca sektör hakkında yeterli bilgilendirme olmaması nedeniyle de bilgi kirliliği sektörde oldukça yoğun yaşanmaktadır. Sektörün hafızasını oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Ancak, bu bilgilerin her yıl yeni bilgilerle güncellenmesi gereklidir.

Dokümana ulaşmak için tıklayınız...