Ankara’da Bakanlık ve kamu kurumlarının temsilcileri ile santral yatırımcılarını bir araya getiren ve Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) tarafından düzenlenen GT’2019 Jeotermal Kongresi sonrası Basın Bülteni paylaşıldı: JESDER Başkanı Ali Kındap yaptığı konuşmada, 1.347 MWe kurulu güce ulaşan sektörün, Türkiye’yi dünyada dördüncü sıraya taşıdığını belirterek, 2023 hedefleri çerçevesinde 3000 MWe kurulu güce erişme planının ancak YEKDEM’in varlığı ile gerçekleşebileceğini belirtti. Türkiye’nin sahip olduğu gerçek jeotermal enerji potansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi ve geliştirilecek yeni tekniklerle daha verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için YEKDEM’in devam etmesi gerektiğini belirten Ali Kındap, “Yeterli altyapı ve teşvikler ile Türkiye’nin % 70’inde jeotermal enerji ile konut ve sera ısıtma sağlanabilir.

Sektör olarak biz bunu gerçekleştirmeye hazırız, yeter ki uygun teşvik ve destekler verilsin” dedi. Seracılığın en önemli bütçe kalemi olan ısıtmanın da jeotermal enerji tarafından temiz ve ucuz şekilde karşılanabileceğini belirten JESDER Başkanı Kındap, şunları söyledi: “Ülkemizde önemli bir bölümü elektrik üretimi için kullanılan jeotermal enerji; ısıtma-soğutma, seracılık, kurutma, kaplıca ve sağlık turizmi, balıkçılık gibi ikincil kullanım alanlarında da büyük bir potansiyele sahiptir ve dünyadaki zengin kullanım örnekleri bize jeotermalde gitmemiz gereken istikameti göstermektedir.” JESDER, seracılıkta jeotermal kaynakların kullanımını artırmak amacıyla Manisa Alaşehir, Aydın Efeler ve Denizli Sarayköy’de 3 jeotermal ısıtmalı sera bölgesi kurulmasına öncülük ediyor.

“JEOTERMAL YATIRIMLAR EKONOMİ AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİ” JESDER Başkan Vekili Ufuk Şentürk de, jeotermal sektörün gündemindeki en önemli konunun YEKDEM konusunun bir an önce sonuçlanması olduğunu belirterek, “Her yıl neredeyse 1 milyar dolarlık yatırım yapılan sektörde yatırımlar neredeyse yüzde 10’a kadar düştü” değerlendirmesini yaptı. “TALEP SENARYOLARI YAPILIYOR”  Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın ise GT’2019 Jeotermal Kongresi’nde yaptığı konuşmada kamu özel işbirliğinin jeotermalde Türkiye’yi 2018’de Avrupa’da birinci sıraya taşıdığını belirterek yerli ve yenilenebilir kaynakların toplam elektrik üretimi içindeki payı yüzde 60’a yükseldiğini, önümüzdeki dönemde bu oranın daha da artması için çalışmaları sürdürüleceğini belirtti. Yenilenebilir ve yerli enerji kaynaklarının desteklenmesi gerektiği konusunda ortak kanaat bulunduğunu ifade eden Zekeriya Aydın, ancak yeni mekanizmanın yapısı konusunda titiz bir çalışma sürdürüldüğünü vurguladı.

Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, verilecek teşviklerin fayda ve maliyet analizlerinin dikkatli şekilde yapıldığını belirterek, “Hedefimiz, jeotermal potansiyelin tamamını hayata geçirmek” dedi. Zekeriya Aydın, yeni destek mekanizmasının kısa süre içinde T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından açıklanacağını belirtti. Yerli ve yenilenebilir enerjinin desteklenmesi için talep senaryosu çalışması yaptıklarını ifade eden Zekeriya Aydın, Türkiye’nin 2023’te 376, 2027’de ise 437 milyar kilovat saat elektrik enerjisine talebine ulaşacağını öngördüklerini belirtti. Türkiye’nin 2018’i 303 miyar kilovat saat taleple tamamladığına dikkat çeken Zekeriya Aydın, 2023’e kadar siteme eklenilecek 24 bin megavatın yüzde 84’ünün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olmasını öngördüklerini belirtti. Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın’ın verdiği bilgiye göre 2027’de ulaşılacak 437 milyar kilovat saat talebi karşılamak için gereken 40 bin kilovat saatin yüzde 82’sinin de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından kaynaklanması öngörülüyor.

Kaynak: JESDER Basın Bülteni