Bünyesinde 16 GW’lık bir portföyle birlikte tüm dünyada proje geliştirme, mühendisliği, yapımı, finansmanı ve işletmesi alanında uzman olan, dünyanın en büyük bağımsız yenilenebilir enerji şirketi RES, Türkiye’de faaliyete geçişinin 10. yılını Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gavin McAlpine ve CEO’su Ivor Catto’nun da katılımıyla kutladı.

RES, Türk pazarına, 1 Kasım 2007’de başvurusu yapılmış olan rüzgar enerjisi projeleri portföyüyle birlikte 2009 yılında girmiştir. On yıllık bir sürede RES, 25 kişiye ulaşan kadrosuyla 4 projeyi yatırıma hazır hale getirmiş ve devretmiştir. Şu an itibariyle işletmede olan 1 güneş enerjisi projesi ve geliştirme süreci devam eden 7 projesi bulunmaktadır.

RES Türkiye Genel Müdürü Güray Erol, şu ana kadar gerçekleştirdikleri başarılarına dair şu yorumda bulunmaktadır: “Global anlamdaki engin deneyimimiz, Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektöründe uluslararası standartlarda projelerin yapımında bir referans teşkil etmekte… 10 yıl içerisinde RES, kurum ve kuruluşların farklı teknolojilerdeki ilerlemeleri ve farklı ülke tecrübelerini en sık istişare ettiği şirketlerden biri statüsüne yükselmiştir ve piyasa fiyatıyla yatırım yapılabilir rüzgar ve güneş enerjjisi geleceğinin mümkün olacağını göstermek suretiyle sektörünün dönüşümüne yön vermiştir. “

RES Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gavin McAlpine hoşgeldiniz konuşmasında “Türk pazarı olgunlaşmıştır, rekabet artmaktadır; uluslararası ekonomik konjonktür piyasayı projelerde de farklılaşmaya ve ticari hedeflerinde esneklik geliştirmeye yapmaya zorlamaktadır. Tüm bunlar için, RES, Türkiye’yi yenilenebilir geleceğine katkı vereceğive cazip yatırımlar geliştirebileceği bir merkez olarak görmeye devam etmektektedir.” demiştir.

RES’in Türkiye’deki ana faaliyeti alanı rüzgar ve güneş enerjisidir ve proje geliştirme teknik, mühendislik ve iş geliştirme birimleri proje süreçlerinde çok yüksek oranda iç kaynak kullanımı ile çalışmaktadır.

2017, ekip için harika bir yıl olmuştur ve rekabete dayalı ihalelerde yapılan 12 başvuruda 5 rüzgar enerjisi projesi kazanılmıştır. Toplam 265 MW gücündeki projeler, hükümetin Türkiye’deki kurulu güce, 3 GW daha rüzgar enerjisi kapasitesi eklemek yönündeki planların bir parçası olarak ihale edilmiştir. Böylece RES, ihale edilen toplam kapasitedeki %9’lık payı ve %43’lük başarı payı ile Türk piyasasında 4. sırada yer almıştır.

Ocak 2018 yılında RES, 2023 Türkiye Akıllı Grid Yol Haritası Projesi çalıştayındaki sunumuyla Türkiye’de enerji depolama konusunda aktif bir destek vermiştir. Rüzgar ve güneş enerjisindeki YEKA projeleri, RES için aynı ölçüde ilgi çekici bir yaklaşımdır ve gelecekte Türkiye’deki faaliyetlerini  büyütmek için öngördüğü fırsatlardan bir tanesidir.