GÜYAD Yönetim Kurulumuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Fatih Dönmez‘i makamlarında ziyaret etmiştir. Güneş Enerjisi yatırımlarının önünü açmak icin neler yapılacağı karşılıklı olarak aktarılmıştır. Sayın Müsteşara sektörle ilişkili bazı konular bilgi notu olarak sunulmuştur. Güneş Enerjisi yatırımcıları olarak aşağıdaki hususlara dikkat çekilmek istenmiştir. Bu bilgi notu, aşağıda sunulmaktadır:

  • Bilindiği üzere, Türkiye’de panel üreticisi olmayıp, sadece montaj yapılmaktadır. Birçok yerli ve yabancı fon ve yatırımcı Türkiye’deki güneşten enerji üretmek ve buna yatırım yapmak amacıyla ülkemize gelmiştir.
  • Türkiye’de 27 adet yerli panel üreticisi var, teorik kapasite 1.500 MW civarı, ticari olarak kullanılabilecek reel kapasite 800 MW civarında. Fabrikaların ortalama kapasitesi 35 MW/yıl büyüklüğünde. En büyük üretici 200 MW/yıl kapasitede teorik kapasiteye sahip.
  • Kasım 2016 itibariyle güneş panelleri gözetim kapsamına alındı. 35$/kg ürün değeri Haziran 2017’de 300$/m2 olarak değiştirildi. Bu piyasa değerinin 6 katına karşılık gelmektedir.  Geçen hafta sonu gümrüklere gönderilen bir yazı ile de yeni alınan gözetim belgelerinde ürün değerinin 150$/m2 olarak alınacağı, reel faturanın dikkate alınmayacağı belirtiliyor.
  • 150$/m2 modül fiyatı 0.97$/W’ a denk geliyor. Yani 1 MW modül’e, teşvikli olarak yaklaşık 320.000$ ödenirken, teşviksiz hali de 450.000$ yerine, bu uygulama sonrası 970.000$ değer biçiliyor ve bunun KDV’si 175.000$ olarak ithalatta peşin ödeniyor.
  • Kanunlarla güneş enerjisi tesisleri için verilen teşviklerin Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğ ile ortadan kaldırılması normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil etmektedir.
  • GES projelerini finanse eden bankaların tamamına yakını Uluslararası standartlara sahip, kalitesini ve finansal alt yapısını ispatlamış, dünya üzerinde 1.000MW üzerinde kurulumu ve üretimi bulunan güneş paneli markalarını finanse etmektedir. Ülkemizde bulunan üretim tesislerinin bu seviyeye gelmeleri temennimiz olmasına rağmen bu aşamada yerli üreticilerimizin hiçbirisi bu sevide değildir ve bunu sağlayabilmelri de orta vadede mümkün gözükmemektedir, bu handikap projelerin finansmanını mümkün kılmamakta ve yatırımların sekteye uğramasına sebep olmaktadır.

Şeklinde görüşlerimiz arz edilmiştir.