2018 yılında üretilen 300,1 milyar kWh’in elektrik enerjisinin 62,5 milyar kWh’i YEKDEM kapsamındaki santrallardan karşılanmıştır.

Yaklaşık 40 milyar kWh’lik barajlı santral üretimleri ile birlikte yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik enerjisi miktarı 100 milyar kWh’e ulaşmıştır (%33’ü) Yenilebilir enerji içinde yaklaşık 8 milyar kWh’i ise güneş enerjisinden elde edilmiştir. 2017 yılında bu miktar 3 milyar kWh idi. 2018 yılında güneş enerji üretimi 2,5 kat artmıştır. Bu yıl ise 10 milyar kWh’in üzerine çıkabileceğimizi zannediyorum.

YEKDEM kapsamındakiler ile barajlı santralları 2019 yılı elektrik enerjisi talebinin yaklaşık % 40’ına yakını karşılaması beklenmektedir. Yerli kömür santralılarımızla birlikte elektrik enerjisi talebinin %60’lık bölümü yerli kaynaklardan elde edilecektir. Bunun neticesinde doğal gaz ve ithal kömür ithalatı azalacaktır. Cari açığın kapatılmasında bu sayede büyük katkı sağlanmış olacaktır. Yenilebilir enerji yatırımcısının en büyük sorunu geleceği dönük fiyat politikalarıdır.

Mevcut teşviklerin yatırım maliyetlerinde dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak yeniden belirlenecek fiyatlar üzerinden yatırım maliyetlerini dönüş sürelerini kapsayan bir politika izlenmesinin faydalı olacağı görüş ve kanaatindeyiz