Güneşte yol haritası ve öngörülebilirlik beklentisi yükseliyor

GÜYAD Başkanı Cem Özkök “Türkiye enerji sektöründe şu anda en önemli konu finansman. Faiz oranlarının artışı yatırımların ve yeni projelerin fizibilite değerlendirmelerini ne yazık ki istenmeyen şekilde etkiliyor. Bu, yatırımcı için çözüme kavuşturulması gereken oldukça önemli bir konu. Biz bu konudaki mevcut durumumuzu yetkili mercilere bir kez de bankacılarla birlikte anlatacağız” dedi.

Güneş enerjisi sektörü olarak bir numaralı beklentilerinin en az 15 yılı kapsayan bir yol haritası olduğunu belirten GÜYAD Genel Sekreteri Av. Berke Aygün de, “2018 yılı ekonomik olarak beklentilerimize tam cevap verememiş olabilir ama geçtiğimiz yıl güneş enerjisinden elektrik üretimi toplam üretimin yüzde 2,6’sını aştı. Böylesi zor zamanlarda imza atılan bu başarı tüm sektör paydaşlarına aittir” dedi.

“Sektör daha sağlam temellere oturtulmalı”

Enerji sektöründe özellikle lisanssız elektrik üretimi, mahsuplaşma, depolama, hibrit projeler ve kapasite artışı alanlarında önemli taslaklar hazırlandığını belirten Aygün, “Yine de sektör olarak ‘öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik ve senkronizasyon’ başlıklarında önemli beklentilerimiz var. Bu konuda kamunun bir politikası ve stratejisi var ve bunu stratejik bir takvimle de desteklemek gerekiyor. Yatırımcının 15 yıllık bir süreçte her yıl nereye, ne kadar, ne büyüklükte yatırım yapabileceğini görebilmesi gerek. Sektörün daha sağlam temellere oturması olarak da algıladığımız sürdürülebilirlik anlayışımız ise küçük, orta, büyük tüm yatırımcıların farklı ölçekte projelerde yer alabilmesini temsil ediyor. Ek olarak, tüm piyasa paydaşları arasında senkronizasyonu sağlayabilirsek vakit ve para kayıplarının önüne geçebiliriz. Bu da yatırımların hızla gerçekleşmesini sağlar” dedi. Aygün, güneş enerjisi alnında yatırımların hayata geçirilebilmesi için finansman ve kapasite konularının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, hem finansman imkanlarının hem de kapasite artışlarının birlikte sağlanması gerektiğini vurguladı.