GÜYAD Yönetim Kurulu 26.02.2019 tarihinde mahsuplaşma ve diğer gündemdeki konularla ilgili EPDK ve ETKB ile toplantılar yapmıştır.