İmar çalışma grubu dün ilk toplantısı ile çalışmaya başlamıştır.