ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr.Oğuz Can Bey’lerin oturum başkanlığını gerçekleştirdiği panelde Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı Av. Süleyman Boşça, RTK Enerji CEO’su Utku Korkmaz, EnerjiSA İş Geliştirme Müdürü ve GÜYAD Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Erden, Yingli Solar Genel Müdürü Uğur Kılıç konuşmacı olarak katılmıştır.

EnerjiSA İş Geliştirme Müdürü ve Derneğimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Erden’e, Sayın Oğuz Can tarafından özellikle EPDK tarafından yayınlanan 10 kW altı taslak yönetmeliğine dair oluşturulan model ve taslağa karşılık oluşturulabilecek öneri ve değişikliklerin neler olabileceği hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Sayın İbrahim Erden ise, Türkiye’nin güneş enerjisi santralleri için kullanılabilecek tarım arazisi dışında değerlendirilen arazi alanına çok da sahip olmadığını bu yüzden de güneşle ilgili bir gelişimden bahsediliyorsa bunun çatı ile ilgili olması gerektiğini, Türkiye’de çatılar ile ilgili sorunların çözülemediği takdirde Türkiye’nin sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelinden yararlanılamayacağını belirtmişlerdir.

OSB ve OSB dışında 3-4 GW’lık bir kapasitenin var olduğunu, bu kapasiteye meskenlerin de eklendiği takdirde kapasitenin 11 GW’a kadar ulaşabileceği, taslakta sürecin 1-2 yıldan mümkün olduğunca 6-7 aya indirilmeye çalışıldığı ve güneşle ilgili derneklerin oluşturduğu bir çalışma grubuyla alternatif modeller oluşturulup EPDK’ya bir görüş iletildiği, oluşturulan model için doğalgaz başvuru sürecinin incelendiği ve bunun neden güneşte de uygulanabilir olmayacağının sorgulanıp oluşturulan önerinin bunun üzerine temellendirildiğinden bahsetmiştir.

Başvuru süreçlerinin kısaltılması ve maliyetlerin düşürülmesinin çatı uygulamalarını arttıracağını böylece buradan oluşacak ciddibir istihdam potansiyelinin ve çatıların verimli kullanılmasının sağlanmış olabileceğini belirtmiştir.