ICCI Uluslararası Enerji Fuarı

ICCI Uluslararası Enerji Fuarı kapsamında ve GÜYAD Başkanı Cem Özkök’ün moderatörlüğünde 24 Nisan’da gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji STK'ları oturumunda dernek başkanları ve temsilcileri sektöre dair görüşlerini paylaştı.
ICCI Uluslararası Enerji Fuarı kapsamında ve GÜYAD Başkanı Cem Özkök’ün moderatörlüğünde 24 Nisan’da gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji STK'ları oturumunda dernek başkanları ve temsilcileri sektöre dair görüşlerini paylaştı. Oturumda konuşan HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, HES ve baraj yatırımcıları adına enerji piyasasındaki sorunları dile getirirken hibrit tahsis miktarlarının neden artırılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler verdi.

JESDER adına konuşan JESDER Başkanı Ufuk Şentürk ise jeotermal santral yatırımcılarının hibrit santraller yoluyla fizibilite maliyetlerini düşürerek jeotermal yatırımlara ağırlık vermek istediğini vurguladı. Şentürk, JES yatırımlarının artmasıyla birlikte jeotermal seracılık, jeotermal konut ısıtması ve jeotermal madenciliğin de ivme kazanarak artacağını kaydetti.

TÜREB adına oturuma katılan TÜREB Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ender Özatay da Türkiye rüzgar sektörünün mevcut durumunu ve gelecek projeksiyonlarını değerlendirirken sektör açısından halihazırdaki en önemli sorunun ‘bundan sonra ne olacağı’ sorusu olduğunu dile getirdi. TÜREB olarak temel amaçlarının mevcut sanayi hamlelerini sürdürebilmek adına YEKA ve YEKDEM mekanizmalarını devam ettirmek olduğunu kaydeden Özatay, şu anda yerlilik koşulu bulunmamasının sanayici açısından bir tehdit olabileceğini sözlerine hatırlattı.

Oturumda dile getirilen konuları özetleyen GÜYAD Başkanı Cem Özkök ise mevcut şartlardaki yüksek faiz oranlarının yatırımcıların önündeki en büyük engellerinden biri olduğunun altını çizerek TEİAŞ’ın iletim kapasitelerinde iyileştirme için yatırım yapılması ve ayrıca hibrit için kapasite verilmesi konusunda ihtiyacın yüksek olduğunu belirtti.