İş Enerji, yeni RES yatırımlarıyla kurulu gücünü 2000 MW’ya çıkarıyor

İş Enerji

Enerji sektörüne 2022 yılında hızlı bir adım atan İş Bankası Grubu, Metafor RES ve Yakaağzı RES sahalarındaki toplam 80 MW’lık hibrit güneş enerjisi santrali yatırımlarını 2025 yılına kadar tamamlayarak kurulu gücünü 2000 MW’a çıkarmayı hedefliyor.MEHMET NABİ BATUK / İSTANBUL


Gelecekte daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek, bağlı olduğu sürdürülebilirlik politikalarıyla paydaşlarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini asgari seviyeye indirmek üzere 2022 yılında enerji sektörüne giriş yapan İş Bankası Grubu, yenilenebilir enerji santrali yatırımlarıyla sektördeki büyümesini sürdürüyor.

2023 yılsonu itibarıyla, enerji ihtiyacının %100’ünü yenilenebilir enerji projelerinden temin eden İş Bankası, kredilendirdiği yenilenebilir enerji projelerinin toplam enerji üretimi portföyündeki payını ise %77 seviyesine yükseltti. İş Enerji Genel Müdürü Kayahan Karadaş, yenilenebilir enerjideki olumlu gelişmelerin hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın getirebileceği muhtemel sorumluluklara karşı önemli bir koz olduğunu söyledi.

Enerji sektörünün artık gıda ve savunma sanayi kadar stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Kayahan Karadaş, “Başta rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı entegre bir enerji portföyü oluşturmak üzere yatırımlarımız devam ediyor. Bu sayede grup şirketlerimizin enerji bağımlılığını azaltacak dönüşümü yönetirken, ülkemizde yenilenebilir enerji alanında yürütülen faaliyetlere de katkı sağlıyoruz. Son yatırımlarımızla birlikte enerji sektöründe etkili bir aktör olmayı amaçlıyoruz. Gündemimizde satın alma işlemleri, kapasite artışları ve sıfırdan yatırım seçeneklerinin tamamı var. Hepsiyle ilgili de proje bazlı çalışmalarımız ayrı ayrı devam ediyor. Diğer taraftan bugün itibarıyla birinci önceliğimiz Metafor RES sahamızdaki 38,5 MW’lık rüzgar enerjisi kapasite artış yatırımı ile Metafor RES ve Yakaağzı RES sahalarımızdaki toplam 80 MW’lık hibrit güneş enerjisi santrali yatırımlarını tamamlamak. Bu yatırımların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesiyle de 2025 yılı itibarıyla kurulu gücümüzü 2000 MW’a çıkarma ve orta/uzun vadede Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji üreticisi olma hedefimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız” dedi.

Enerji portföyünün yüzde 30’unu Orta ve Doğu Avrupa’da oluşturacak

Hem yurt içi hem de yurt dışında güçlü bir şirket yapılanması kurduklarını belirten Kayahan Karadaş, Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, Macaristan ve Romanya’da da yapılandıklarını aktardı. Ancak yatırımlarının odak noktasında Türkiye’nin bulunduğunu vurgulayan Karadaş, “Yurt dışı yatırımların konsolide olacağı ve etkin yönetiminin sağlanacağı Hollanda’da ayrı bir holding şirketimiz faaliyetlerine başladı. Macaristan’da güneş enerji santrali yatırımlarımız ve Romanya’da proje geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Kuruluş stratejimiz gereğince portföyümüzün %30’unu, düzenli döviz geliri elde edebilmek ve enerji tüketicisi pazarlara daha yakın olabilmek amacıyla Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde kurmayı planlıyoruz. Şirket yapılanmamız da bu plan çerçevesinde şekilleniyor” diye konuştu.

Türkiye ve Macaristan’daki kurulu gücü 1000 MW’yı aştı

Anahtar teslim mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetlerinin sağlanması alanında faaliyet gösteren Aldo Enerji ile ilk ortaklıkları sayesinde 77 MW kurulu güce sahip lisanssız güneş enerji santrallerini bünyelerine kazandırdıklarını ifade eden Kayahan Karadaş, ikinci ortaklıkları da Polat Enerji hisselerinin %50’sini devralarak Polat Holding ile tesis ettiklerini anımsattı.

Bugün itibarıyla 756 MW kurulu güce sahip olan Polat Enerji’nin Türkiye’nin en büyük rüzgâr enerji santrali kurulu gücüne sahip olduğunu vurgulayan Karadaş, “Tesis edilen ortaklıklardan da görülebileceği üzere bu işlemler ile güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin kurulumu ve işletilmesi alanında kendini kanıtlamış firmalarla işbirliği projelerimizi başarı ile tesis ettik. Her ne kadar izleyen dönemde yatırımlarımıza mevcut ortaklarımızla devam etmeyi planlasak da yüksek getiri potansiyeline sahip yatırımlarda proje bazlı ortaklık ilişkilerine de sıcak bakıyoruz. Kurulu gücümüz, portföyümüzün %90’ı Türkiye %10’u ise Macaristan’da olmak üzere, 1000 MW’ı aşmış durumdadır. Türkiye’de 17 Macaristan’da ise 3 farklı şehirde 20 adet yenilenebilir enerji santrali yatırımımız bulunuyor. Bugüne kadar yatırımlarımızın büyük bir çoğunluğunu özkaynaklarımızla gerçekleştirdik ve gerçekleştirmiş olduğumuz bu yatırımlar ile birlikte üreten ve kâr eden bir portföye ulaştık. Nitekim kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen yaklaşık 2 yıllık süre zarfında yenilenebilir enerji üreticisi firmalar arasındaki en büyük 12. şirket konumuna yükseldik. İzleyen dönemde ise, gerek yerli gerekse de yabancı kuruluşlardan finansman temin etmek suretiyle portföyümüzü büyütmeyi ve hızlı bir şekilde 2025 hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Kaynak:ekonomim.com