2020'ye kadar yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1000 MW'lık enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’de bulunan 30,6 MW gücündeki Kocalar rüzgar enerji santrali elektrik üretimine başladı. 2019 içerisinde Çanakkale ve Denizli’de toplam kurulu gücü 245 MW olan 3 rüzgar enerji santrali projesini daha hayata geçirecek şirketin, sadece rüzgarda toplam kurulu gücü 275 MW'a ulaşırken, yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam kurulu gücünün de 632 MW'a çıkacağı kaydedildi.

Son yıllardaki yatırım atılımıyla Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin önemli bir oyuncusu haline gelen Akfen Yenilenebilir Enerji’nin ilk rüzgar enerji santrali olma özelliği taşıyan Çanakkale’deki Kocalar RES projesinde elektrik üretimi başladı. 

30.6 MW kurulu gücündeki Kocalar RES projesinde üretilen enerjinin ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştırılarak 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacının rüzgardan tek başına karşılanacağı açıklandı.

Kocalar RES’in yanı sıra 2019 yılı içerisinde Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından yapımı devam edilen Çanakkale’deki 112 MW’lık Üçpınar RES ve 58 MW’lık Hasanoba RES, Denizli’deki 75 MW’lık Denizli RES projelerinin tamamlanıp elektrik üretimine başlamasıyla şirketin rüzgardaki kurulu gücünün 275 MW’a ulaşacağı bildirildi.

'YIL SONUNA KADAR 4 SANTRAL ÜRETİM BAŞLAYACAK'

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, 9 adet rüzgar tirbününün oluşturduğu Kocalar RES’in yıllık 60 GWh elektriği ulusal şebeke üzerinden Türkiye’nin hizmetine sunacağına ve 48 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyeceğine dikkat çekti.

Karabeyoğlu, "Akfen Yenilenebilir Enerji olarak tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 4 rüzgar santralimizin elektrik üretimine başlamasıyla sadece rüzgarda 275 MW’lık kurulu güç kapasitesine ulaşacağız. Bu yatırımlarla yenilenebilir enerjideki toplam kurulu gücümüz 632 MW’a çıkacak” ifadelerini kullandı.