GÜYAD, GENSED, GÜNDER ve Solarbaba güçlerini birleştirdi.

EPDK tarafından uzun zamandır üzerinde çalışılan ve 10 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan, ağırlıklı olarak 10 kW ve altı güneş enerjisi çatı uygulamalarını kapsayacak olan ‘’ELEKTRİK PİYASASINDA TÜKETİM TESİSİ İLE AYNI ÖLÇÜM NOKTASINDAN BAĞLI VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN LİSANSSIZ ÜRETİM BAŞVURULARINA VE İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TASLAK’’ hakkında ortak bir görüş oluşturmak amacıyla bir çatı komisyonu oluşturuldu.

Her derneğin öncelikli olarak kendi çatı çalışma grupları ile oluşturdukları görüşler 13 Nisan 2017 Perşembe günü GENSED dernek ofisinde gerçekleştirilen toplantıda görüşülerek taslak hakkında ortak bir görüş oluşturulmaya çalışıldı.