Yenilenebilir kaynaklar Mart ayı itibarıyla 108 000 MW'ı geçen lisanslı güç toplamında (32 344 MW'ı HES,10 143 MW'ı RES olarak) 45 000 MW / % 41 ; 89 000 MW'ı geçen işletmedeki santrallar güç toplamında 42 675 MW / % 48 ; Mart ayı elektrik üretiminde ise halen % 43'ün üzerinde paya sahip.