Yenilenebilir enerji kaynaklarının pazar hacmi son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu enerji kaynaklarından güneş enerji tabanlı sistemlerin (fotovoltaiklerin) performans parametrelerinin yüzde bir mertebesindeki belirsizliklerinin çok yüksek finansal belirsizliklere yol açtığı bilinmektedir. Yapılan çalışmalar gelecekte fotovoltaik tabanlı güneş enerji sistemlerinin pazardaki payının çok önemli bir şekilde artacağını öngörmektedir. Bu yüksek pazar hacmi, SI birimlerine izlenebilir olan yüksek doğruluklu standartlar ile ölçüm ihtiyaçlarını zorunlu kılmaktadır.

Bu kapsamda, ülke içerisinde bu alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla TÜBİTAK UME bünyesinde Fotovoltaik Test Merkezi kurulmuş olup 2018 yılında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Bu test merkezindeki yüksek doğruluklu ölçüm sistemleri, ülkemizdeki üreticilerin ölçüm, test ve Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunabilecek, üreticilerin ürünlerinin kalitesinin ve dolayısıyla rekabet gücünün arttırılmasını sağlayabilecek kapasitededir.

Fotovoltaik Test Merkezi’nin sizlere tanıtımını yapmak ve ülke içerisinde etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla 12 Nisan 2019 tarihinde bir çalıştay planlanmıştır.

Performans ve güvenlik test ölçümleri ve izlenebilirlikleri, izlenebilirliğin geliştirilmesine yönelik mevcut ve gelecekteki Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgilerin verileceği bu çalıştay’da panellere yönelik test merkezlerinden beklentiler, sorunlar ve çözüm önerileri de tartışmaya açılacaktır.

12 Nisan 2019 tarihinde GEBZE-TÜBİTAK UME’de yapılacak olan Fotovoltaik Performans ve Güvenlik Test Hizmetleri Çalıştay’ında sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Bu çalıştaya katılıma durumunuzu ve konuyla ile ilgili sorularınızı ume.optik@tubitak.gov.tr e-mail adresine göndermenizi arz/rica ederiz.