11-12 Nisan’da Lütfü Kırdar İstanbul'da 10’uncu EVFF’de, 18 oturumda, 14’ü uluslararası toplam 108 uzman ve 70 fuar katılımı sağlayan sektörün önde gelen firmaları buluşuyor.

Sanayide örnek verimlilik artışı projeleri, Enerji performans sözleşmeleri, Bölgesel ısıtma/soğutma, Yeni piyasaya doğru: Isı Piyasası, UEVEP birinci izleme dönemi çıktıları, Ulaştırmada, Şehirlerde, Binalarda ve Hizmet sektöründe, Tarımda enerji verimliliği, Finansman, Davranış profilleri, Yenilenebilir yakıtlarla kojenerasyon, Enerji verimliliğinde inovasyon, Big data ve Dijitalleşme... başlıkları tüm yönleri ile ele alınacak.