Üyemiz Güriş’in iştiraki PARSAN ETKB tarafından 19’uncusu düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması kapsamında birincilik ödülü almaya hak kazanmıştır.

 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 19’uncusu düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER) kapsamında, PARSAN son üç yılda (2015-2017 yılları arasındaki dönemde), 2010-2014 yılları arasındaki referans döneme göre Enerji Yoğunluğunu %31 azaltarak Bakanlığın “Makine ve Teçhizat Hariç, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı” alt sektörü içerisinde düzenlediği yarışmada birincilik ödülünü almaya hak kazanmıştır.