GÜYAD Üst Yönetimi Lisanssız Elektrik Üretimi ile ilgili pazar günü yayımlanan yönetmelikle ilgili EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş Bey'i ziyaret etti.  

Aynı gün ETKB Bakan Danışmanı Oğuz Can Bey’e yapılan ziyarette Çatılara GES kurulabilmesi için özel bir finansman modelinin gerekliliği konuşuldu.