GÜYAD üst yönetimi Sayın Abdullah Tancan’la sektördeki gelişmeleri paylaştı.