ICCI GÜYAD Özel oturumunda yenilenebilir enerjinin dünü ve bugünü tartışıldı.