Evren Evcit Türkiye'deki regulasyonların yenilenebilir enerji açısından değerlendirilmesi ve çıkarılacak dersler. Ayrıca kısaca Türki Cumhuriyetler gibi güneşin sıfırdan başladığı bir pazarda competitive bidding ile başlamanın pazarı geliştirmeyecegini, yatırımcının pazara hızlı girebilmesi için 1-2 GW bir kapasite için makul bir  FİT verilip izinlerin tek noktadan alınmasını sağlamak ile bir baz kapasite oluşturmanın daha doğru olduğunu aktardı.Bu baz kapasite oluşurken herkesin öğreneceğini ve eksiklerin tamamlanacağını, bunun ardından ihale sistemine geçilmesinin daha doğru olacağını iletti.