Ge
çmiş GÜYAD toplantılarımızda kararlaştırıldığı üzere Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte işbirliği içinde bir Mini MBA düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Eylülden başlamak üzere Kasım sonuna kadar her cumartesi bir modül olmak üzere GÜYAD üyeleri tarafından ders verilmesi planlanmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitenin öğretim üyesi Tal Garih Bey tarafından hazırlanmış olan modül taslak içerikleri ve ders saatleri aşağıdaki gibidir.

 

Ders saatleri:

10.00 – 10.45             1. Ders

11.00 – 11.45             2. Ders

12.00 – 12.45             3. Ders

 

 

Program İçeriği

1. Modül: Yenilenebilir Enerji Sektöve Programa Tanıtım – TAL GARİH / ALARKO 28.09.2019

•          Temel kavramlar ve Enerji / Çevre Politikaları

•          Yenilenebilir enerji alanında stratejik yönetim

•          Dünya’da ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Trendleri

 

2. Modül: Enerji Yönetimi – ALPER UĞURAL / ENERGYPOOL  05.10.2019

•          Elektrik Şebeke Yönetimi, Piyasalar ve Ticaret

•          Elektrik Üretimi ve Yenilenebilir Kaynaklar

•          Elektrik Tüketimi, Esnek Yük Yönetimi ve Enerji Verimliliği

 

3. Modül: Rüzgar Enerjisi – ENİS AMASYALI / BORUSAN  12.10.2019

•          Rüzgar Enerjisi Sistemleri, Projelendirme, Bileşenler ve Karakteristikleri

•          Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisi

•          Örnek uygulama ve fizibilite hesapları: Bir Rüzgar Santralinin Planlaması

 

4. Modül: Hidroelektrik Enerjisi – KAAN BEYAZ / ALARKO  19.10.2019

•          Hidro Enerjisi Sistemleri, Projelendirme, Bileşenler ve Karakteristikleri

•          Örnek uygulama ve fizibilite hesapları: : Bir Hidroelektrik Santralinin Planlaması

•          Dünya’da ve Türkiye’de Hidro Enerjisi

 

5. Modül: Güneş Enerjisi  - DR. MEHMET KAPUSUZ / KALYON ENERJİ  26.10.2019

•          Güneş Enerjisi Sistemleri (PV, Termal), Projelendirme, Bileşenler ve Karakteristikleri

•          Sistemlerin tasarımı ve tasarımında önemli mevzular

•          Örnek uygulama ve fizibilite hesapları: Bir Güneş Santralinin Planlaması

•          Dünya’da ve Türkiye’de Güneş Enerjisi

 

6. Modül: Jeotermal Enerji  - ALİ KINDAP / ZORLU  02.11.2019

•          Jeotermal enerjinin kullanım alanları, rezervuarların üretim performansları ve akışkanların Özellikleri: modelleme

•          Jeotermal sahalarının işletilmesinde karşılaşılan meseleler

•          Jeotermal sahaların geliştirilmesi ve projelendirilmesi

•          Örnek uygulama ve fizibilite hesapları: : Bir Jeotermal Santralinin Planlaması

•          Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji

 

7. Modül: Biyogaz Enerjisi -PETER SABOL / GROUP V4  09.11.2019

 

8. Modül: Yenilenebillir enerji yatırımlarının finansmanları – HAKAN UZUNHEKİM / ACTUS SOLAR 16.11.2019

 

9. Modül: Dağıtık Üretim Uygulamaları ve Kojenerasyon/Trijenerasyon  – DR. MEHMET KAPUSUZ / KALYON ENERJİ  23.11.2019

 

10. Modül: Yenilenebilir Hibrit Enerji Santralleri ve DepolamaYASİN KASIRGA/ GE YENİLEBİLİR ENERJİ    30.11.2019

 

11. Modül: Enerji Verimliliği MEHMET ÖZENBAŞ / ZORLU  07.12.2019

 

12. Modül: Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğiyle Enerji Dönüşümü için Planlamanın Önemi — DR.DEĞER SAYGIN / SHURA ENERJİ 14.12.2019

 

13. Modül: Karbon Emisyonu ve Çevre — VOLKAN AKTÜRK / SANKO ENERJİ 21.12.2019

 

14. Modül: Mevzuat ve Regulasyon CEM ÖZKÖK / GÜRİŞ  28.12.2019

 

KATILAN ŞİRKETLER

·       ALARKO

·       BORUSAN

·       ENERGYPOOL

·       KALYON ENERJİ

·       ZORLU

·       GE YENİLENEBİLİR ENERJİ

·       GROUP V4

·       ACTUS SOLAR

·       GÜRİŞ

·       SHURA ENERJİ

·       SANKO ENERJİ