Dilekçemizde belirtilen konular detaylı olarak anlatılmak suretiyle kusuru olmaksızın bürokratik işlemler için ya da mahkeme kararları gibi nedenlerle 31.12.2020 tarihine kadar tesisini işletmeye alamayacak yatırımcının cezalandırılmasının doğru olmayacağı da bir kez daha vurgulandı. 

Ayrıca yeni YEKDEM’in nasıl olması gerektiği ve yatırımcı beklentileri de vurgulandı. 

Piyasanın serbestleşmesi gerektiği de vurgulanarak özellikle İspanya örneği verildi ve bazı ülkelerde tüm üreticilerin üretim kaynağının yenilenebilir enerji kaynağı olması durumunda lisanslı olup olmamasına bakılmaksızın sisteme çıkış hakkı bulunduğu belirtildi. 

Ayrıca önemli olanın yerli kaynak kullanımı olduğu ifade edildi ve enerjide yurt dışına bağımlı olmamanın önemi vurgulandı.