GENSED Başkanı Halil Demirdağ, TG Expo Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Gazioğlu da katıldığı toplantıda Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği GÜYAD Yönetim Kurulu Üyesi Erinç Kısa  güneş özelinde çok büyük bir girişim olan Solar İstanbul Fuarı’na destek vermenin kendileri için önemini aktardı ve sektör lokomotifinin yatırımcı olduğunu vurgulayarak yatırım için kapasite ve finansmanın önemine değindi. Türkiye’nin en büyük lisanslı güneş enerjisi santrali yatırımını kısa bir süre önce tamamladıklarını belirterek 520 bin metrekare alanda toplamda 36,4 MWp kurulu gücündeki santrali 50 mühendis 200 çalışanlar birlikte 150 gün gibi rekor bir sürede tamamladıklarını üretime geçilen bu yıldan itibaren TEİAŞ’a 70 milyon artı KDV katkı payı ödeyeceklerini belirterek ülkemiz güneş enerjisi sektörünün sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilmesi ve daha sağlıklı bilgi aktarılabilmesi için solar istanbul platformunun çok önemli bir rolünün olabileceğini vurguladı.

Son 5 yılda güneş enerjisi alanında üretim yapan tesislerin kapasitesinin yaklaşık 5.600 MW’a geldiğine dikkat çekerek güneş, rüzgar, jeotermal gibi yerli ve maliyetsiz kaynaklardan mutlaka yararlanmak gerektiğine vurgu yaptı. “Bu nedenle bizler GÜYAD olarak kendisini ispatlamış bir mekanizma olan YEKDEM’in devam etmesi gerektiğine inanıyoruz” diyen Erinç Kısa, 31 Aralık 2020 sonuna kadar işletmeye giremeyecek yatırımcıların yatırımlarının atıl kalmaması ve istihdam yaratması amacıyla bu yatırımlara özel süre uzatımı verilmesi gerektiğinin altını çizdi.