EIF başlangıç panelinde GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cem ÖZKÖK ve GÜYAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Erden konuşmacı olarak yer aldı.