Hakkımızda

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), Türkiye ve Dünyada Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına elektrik üretimi için yatırım yapan şirketlerinin oluşturduğu çatı kuruluş olarak faaliyetini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur.

GÜYAD üyelerinin tamamı tüzel kişilik statüsüne haiz olan; yenilenebilir enerji üretim kapasiteleri 35.500 MW’ı aşan ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjiye yön veren gruplar şirketleridir.

GÜYAD, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında güneş enerjisi potansiyelleri başta olmak üzere tüm yenilenebilir enerji kaynakları bakımından son derece elverişli bir konuma sahip olan ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımlarının ve yatırımcılarının hak ettiği yere gelmesi amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla, Türkiye’de GES’ler başta olmak üzere tüm yenilenebilir enerji santrallerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasında katkıda bulunmak, yatırım ikliminin oluşması için kamu ve özel sektör nezdinde gerekli adımları atmak, sektörde meydana gelen gelişmeleri takip etmek, ülke enerji politikasını, teknik gerekleri, ekonomik gelişmeleri ve elektrik enerjisi konusundaki uluslararası mevzuat ve anlaşmaları dikkate alarak araştırmalar yapmaktır.