GENSED, GÜNDER, GÜYAD Güneş Dernekleri Başkanları, TC. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez’i Ziyaret etti.