Aşağıda yer alan linke tıklayarak ilgili karara ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-9.pdf