GÜYAD - BAU Yenilenebilir Enerji mini MBA Programı devam ediyor. Bugünkü eğitmenimiz Zorlu Enerji İş Geliştirme ve Ar-Ge Kıdemli Yöneticisi Ural Halaçoğlu'na vermiş olduğu "Jeotermal Enerji" dersinden dolayı teşekkür ederiz.